Rigspolitiet

Rigspolitiet havde akut behov for ekstra kontorplads til ca. 120 personer. På små 3 måneder fik Cramo sat en kontorbygning op på 1000m2, med elevator, bestående af 36 moduler i 3 etager, som overholder BD 60+ samt BR10 midlertidig. Cramo har håndteret alle aspekter i projektet og kunden var så tilfreds, at Cramo efterfølgende skulle sætte en lignende løsning op i Hvidovre Kommune. Denne løsning var på 500m2 i 2 etager og beregnet til ca. 40 personer.

 

Anbefaling af Cramo A/S' modulafdeling fra Det danske Rigspoliti

"En god seriøs og professionel samarbejdspartner"

I foråret 2013 besluttede det danske Rigspoliti, at der på vores ejendom ”Ejby Industrivej” i Glostrup skulle etableres et pavillonbyggeri idet der opstod et akut behov for placering af ca. 70 – 100 ekstra arbejdspladser, hvilket ikke var muligt i den eksisterende bygningsmasse. Som projektleder hos politiet fik jeg til opgave at planlægge og projektere for opførslen af pavilloner i 3 etager. Efter at have afklaret diverse myndighedskrav rettede jeg henvendelse til 4 leverandører af pavillonbyggerier, herunder Cramo A/S idet jeg ca. 1½ år tidligere var blevet kontaktet af en repræsentant fra Cramo A/S, der afleverede materiale med omtale af firmaets produkter. Forinden projekteringen havde jeg gjort lidt forarbejde, bl.a. besøgt Herlev Hospital, hvor Cramo A/S er rigt repræsenteret med pavillonopstillinger. Herefter var jeg ikke i tvivl om, at Cramo A/S skulle være én af de inviterede til at byde på etablering af pavillonbyggeriet til Rigspolitiet.

I maj måned 2013 blev der sammen med de indbudte firmaer afholdt besigtigelse på stedet, hvorunder projektet blev gennemgået. Ved den efterfølgende tilbudsgivning var Cramo A/S en klar vinder, både med pris og produkt, som i aktuelle tilfælde blev en helt ny serie kaldt Modul C40 RED, i alt 36 stk. moduler på samlet 972 m².

Efter tildeling af opgaven overtog Cramo A/S projektledelsen og gennemførte alle dokumentationer og forhandlinger i relation til myndigheder lige fra byggetilladelse til ibrugtagningstilladelse. Byggesagen blev igangsat ved et opstartsmøde, hvor Cramo A/S sørgede for grundig information omkring klargøring af arealer – tidsplaner for produktion af moduler – leverance og montering mv. Udover selve opførelsen af pavillonbyggeriet tilbød Cramo A/S, at levere alt kabling i forbindelse med IT installationer - krydsfelter - trådløst netværk osv. igen i konkurrence med anden leverandør og igen til meget favorable priser. Etableringen af pavillonbyggeriet, herunder IT-kabling og fremføring af IT- til 72 arbejdspladser, foregik indenfor en tidsplan på ca. 3 måneder, hvorefter Rigspolitiet kunne tage de sprit nye og velindrette kontorer i brug ultimo september måned 2013. På grunden fremstår nu et etagebyggeri, der falder helt naturligt ind i omgivelserne og som helt er tilpasset den faste bygningsmasse.

Stor tak til Cramo A/S’s projektledere – alle aftaler blev overholdt og alle afleveringer blev foretaget til aftalte tid. Tak for professionel orientering/vejledning og håndtering af alle aspekter i projektet.

Med ovenstående erfaring har Rigspolitiet efterfølgende indledt samarbejde med Cramo A/S om opførelse af endnu et pavillonbyggeri i Hvidovre kommune. Dette byggeri, som omfatter en pavillonopstilling i 2 etager ( 64 arbejdspladser ) er pt.  i  opstartsfasen (produktion) og leveres med aflevering ultimo december 2013. Også her er det Cramo A/S der med samme projektledelse står for hele byggeledelsen inkl. nyetablering af udvendige parkeringsarealer mv.

Kort fortalt - når Cramo A/S involveres projektmæssigt kan kunden være helt tryg og overlade hele styringen til Cramo’s projektledere – intet kundeønske opfattes som problematisk, men tages imod som en udfordring,  der løses på den mest professionelle og bedste måde. Cramo A/S leverer den totale løsning!

Med venlig hilsen

Torben Frederiksen

Specialkonsulent.