Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det?

Et typisk forløb med Cramo Adapteo

Det kræver kun et telefonopkald til Cramo Adapteo for at få dine udvidelsesplaner sat i værk. Vores specialister i midlertidig genhusning er blandt de mest erfarne i branchen. De guider dig gennem alle trin, sikrer at du har den rigtige indretning baseret på dine specifikke behov. 

Når alle er tilfredse med planen, tager vi ansvaret for tidsplan og logistik, for at sikre at din løsning bliver bygget så hurtigt og gnidningsfrit som muligt. Vi sørger også for, at alle regler er overholdt. Hvis du vil, kan vi endda tage os af møbleringen og tilbyder et bredt udvalg af ekstraudstyr. 

Al den service og support du har brug for, er inkluderet i din lejepris. En typisk midlertidig genhusnings løsning har en levetid på mellem 2-5 år, men leje længde er helt op til dig. 

Et typisk forløb:

Analyse & design

  1. Planlægningsmøde eller telefonmøde, hvor vi sammen kortlægger jeres fremtidige behov
  2. Vi udvikler en løsning, der opfylder funktionelle og lovgivningsmæssige krav og laver forslag til detailplanlægningen

Montage

  1. Vi håndterer alt logistik, konstruktion og montering og bistå med byggetilladelser

Service & vedligehold

  1. Vi supporterer med forbrugsvarer, vedligeholdelse, fejlfinding osv.
  2. Vi kan sammen op- og nedjustere størrelsen, som behovene ændrer sig

Demontage

  1. Vi demonterer og fjerner modulerne, når kontrakten ophører

SEND FORESPØRGSEL