C40 Red

Modulløsning med ekstra brandbeskyttelse

Med vores C40 RED modulsystem får du samme kvalitet og bekvemmelighed, som ​​en permanent bygning - med frihed til at tilpasse mængden af areal til dine behov. Det er ideelt til skoler, institutioner, kontorer, flygtningecentre samt enhver situation, hvor både komfort og funktion er topprioriteter.

Da C40 RED bruger andre indvendige vægge og andet udvendigt materiale end C40 standard modulet, opnås en betydeligt forbedret brandbeskyttelse. Modulerne kan bygges i op til tre etager og placeres meget tæt på den eksisterende bygning på grund af den forbedrede brandbeskyttelse.

Med højt til loftet og masser af gulvplads giver dine nye lokaler dig en inspirerende og frisk fornemmelse. C40 RED modulsystemet byder på mange indretningsmuligheder for at skabe funktionelle rum.

Disse topkvalitets moduler er blandt de bedste på markedet, når vi taler om materialer, byggekvalitet og udbud af funktionalitet. De bliver typisk udlejet for to til tre år ad gangen hvis ikke længere.

Indeklimaet holdes behageligt med en effektiv ventilation og opvarmning/køling (på forespørgsel) efter behov.

Hvis C40 RED modulerne lyder som det rigtige system til dig – kontakt Modulafdelingen for hjælp.

Billeder

Produkt Fakta

Vand og kloak

Hovedvandstilslutningen udføres via vandmålerkonsol monteret med aflukningsventiler i teknikrum. Vandet bliver derefter ført til de sanitære installationer i C modulerne gennem synlige kobberrør. Vandinstallationen er forberedt tilslutning af f.eks. køkken eller brus. Standard toiletter og håndvask. Hvis der anvendes elektrisk opvarmning, er varmtvandsbeholderen som fabrikat Thermia (55 liter) placeret i rengøringsrum eller i teknikrum. Kloakrør er placeret i gulvbjælkelaget med en fælles vandtilslutning under teknikrummet.

Ventilation

Mekanisk ventilation (indblæsning og udsugning) med varmegenvinding som standard. Centralanlæg er placeret i modultype C. Ventilationsluften indblæses og udsuges i modulerne via ventilationsafkast placeret i hvert rum. Ventilationskanaler er placeret over det nedhængte loft i korridorarealet, hvorfra det sammenkobles med centralanlægget. WC og rengøringsrum er tilkoblet centralanlægget. Køling kan tilvælges (ekstra).

Bærende system

Det flytbare modulsystem er statisk dimensioneret til opstillinger i op til 3 etager. Loftsbjælkelag af limtræsbjælker i modulets yderkanter med en spændvidde på ca. 8,5 m. Mellem limtræsbjælkerne er der sekundærbjælker af træ. Limtræsbjælkerne hviler på limtræssøjler i modulets yderhjørner. Belastninger/vægt på søjler og ydervægge føres videre ned til jorden eller underetagen via gulvbjælkelaget, der er en kantafstivet stålramme af UNP-profiler. Gulvkonstruktionen er af træbjælker og limtræsbjælker. Modulerne er forsynet med beslag til topløft. Tilladt montering og anvendelse i snezone III. 

Belysning

Kontorrum forsynes med lysstofrørs-armatur med op- og nedadvendt lys samt snorafbrydere (3 x 28 W / T5 energirør). Nedhængt fra loft ca. 2.200 mm over gulv. Korridor forsynes med indbygget armatur i nedhængt loft (1 x 28 W / T5 energirør). WC, rengørings- og teknikrum udstyres med almindelige kuppellysarmaturer. Belysning er generelt dimensioneret til 350-500 lux. Rengøring- og teknikrum har sparepærer.

Opvarmning

Modulerne opvarmes som standard med elradiatorer, der reguleres via indbygget termostater samt tilskudsvarme via ventilationsanlægget. Opvarmning kan også udføres gennem et vandbåret system med radiatorer under vinduerne. Alternativt med fjernvarme eller pillefyr.

Fundament

Fundamentet er lagt på trykplader af træ og stive rammer. Alternativt kan der anvendes betonfliser og Leca blokke.

Brandbeskyttelse

Modulerne opføres med præfabrikerede træskeletter med EI 60 vægge og loft. De bærende konstruktioner er i klasse R60 med 60 minutter brandsikring. Overfladerne i korridoren og ved flugtveje har en klasse 1 flammesikker belægning. De udvendige overflader er som standard forsynet med klasse 1 beklædning. Evakuering foregår gennem de udpegede flugtveje eller ved oplukkelige vinduer. Ved flere etager kan en ydre evakuerings ståltrappe installeres.

El-installation

El-installationen tilsluttes hovedtavlen placeret i teknikmodulerne (C). Alle kontorer har stærkstrømsskinner monteret med automatsikrede stik til el-stik, belysning og varme som type KB-system (Dynamic Workplace Power). Fire jordede stikkontakter er placeret på hver ydervæg af et modul.

Miljøvurdering og klassifisering

Modulernes materiale er kontrolleret gennem “miljødata om byggeproduktet”, der er et miljøstyringssystem, som inkorporerer SS-EN 14001. Klassificeringssystemet er opbygget i overensstemmelse med SS-EN ISO 14001 med henblik på at beskrive løbende forbedringer.

Forespørgsel