C40

Modulsystemet, der gør det svært at se forskel på permanente og midlertidige lokaler

Med vores C40 modulsystem får du samme kvalitet og bekvemmelighed, som ​​en permanent bygning - med frihed til at tilpasse mængden af areal til dine behov. Det er ideelt til skoler, institutioner, kontorer samt enhver situation, hvor både komfort og funktion er topprioriteter.

Med højt til loftet og masser af gulvplads giver dine nye lokaler dig en inspirerende og frisk fornemmelse. C40 modulsystemet byder på mange indretningsmuligheder for at skabe funktionelle rum.

Disse topkvalitets moduler er blandt de bedste på markedet, når vi taler om materialer, byggekvalitet og udbud af funktionalitet. De bliver typisk udlejet for to til tre år ad gangen hvis ikke længere.

Indeklimaet holdes behageligt med en effektiv ventilation og opvarmning/køling (på forespørgsel) efter behov. Problemfri opkobling med lettilgængelige internet- og telefonlinjer.

Hvis C40 modulerne lyder som det rigtige system til dig – kontakt Modulafdelingen for hjælp.

Billeder

Produkt Fakta

Vand og kloak

Hovedvandstilslutningen udføres via vandmålerkonsol monteret med aflukningsventiler i teknikrum. Vandet bliver derefter ført til de sanitære installationer i C modulerne gennem synlige kobberrør. Vandinstallationen er forberedt tilslutning af f.eks. køkken eller brus. Standard toiletter og håndvask. Hvis der anvendes elektrisk opvarmning, er varmtvandsbeholderen som fabrikat Thermia (55 liter) placeret i rengøringsrum eller i teknikrum. Kloakrør er placeret i gulvbjælkelaget med en fælles vandtilslutning under teknikrummet.

Bærende system

Det flytbare modulsystem er statisk dimensioneret til opstillinger i op til 3 etager. Loftsbjælkelag af limtræsbjælker i modulets yderkanter med en spændvidde på ca. 8,5 m. Mellem limtræsbjælkerne er der sekundærbjælker af træ. Limtræsbjælkerne hviler på limtræssøjler i modulets yderhjørner. Belastninger/vægt på søjler og ydervægge føres videre ned til jorden eller underetagen via gulvbjælkelaget, der er en kantafstivet stålramme af UNP-profiler. Gulvkonstruktionen er af træbjælker og limtræsbjælker. Modulerne er forsynet med beslag til topløft. Tilladt montering og anvendelse i snezone III. 

Brandbeskyttelse

Modulerne opføres med præfabrikerede træskeletter med bjælkelags- og loftskonstruktion i klasse REI 30 samt ydervægge i klasse REI 30. Indvendige vægoverflader er som standard forsynet med klasse 1 beklædning. Evakuering foregår som standard via flugtveje i stueplan og via oplukkelige vinduer. Ved montering i to etager kan de indvendige trapper normalt bruges som flugtveje, alternativt kan flugtveje etableres via udvendige ståltrapper. Ved montering i 3 etager skal de indvendige trapper udføres som særskilte brandsektioner (ekstra), alternativt kan flugtveje etableres via udvendige ståltrapper. Brand- og flugtplaner skal altid godkendes af de lokale brandmyndigheder.

Ventilation

Mekanisk ventilation (indblæsning og udsugning) med varmegenvinding som standard. Centralanlæg er placeret i modultype C. Ventilationsluften indblæses og udsuges i modulerne via ventilationsafkast placeret i hvert rum. Ventilationskanaler er placeret over det nedhængte loft i korridorarealet, hvorfra det sammenkobles med centralanlægget. WC og rengøringsrum er tilkoblet centralanlægget. Køling kan tilvælges (ekstra).

Køling

Et kølesystem, der sænker temperaturen på indgående luft er valgfri. Denne dimensioneres efter behov i projektet.

Belysning

Kontorrum forsynes med lysstofrørs-armatur med op- og nedadvendt lys samt snorafbrydere (3 x 28 W / T5 energirør). Nedhængt fra loft ca. 2.200 mm over gulv. Korridor forsynes med indbygget armatur i nedhængt loft (1 x 28 W / T5 energirør). WC, rengørings- og teknikrum udstyres med almindelige kuppellysarmaturer. Belysning er generelt dimensioneret til 350-500 lux. Rengøring- og teknikrum har sparepærer.

El-installation

El-installationen tilsluttes hovedtavlen placeret i teknikmodulerne (C). Alle kontorer har stærkstrømsskinner monteret med automatsikrede stik til el-stik, belysning og varme som type KB-system (Dynamic Workplace Power). Fire jordede stikkontakter er placeret på hver ydervæg af et modul.

Opvarmning

Modulerne opvarmes som standard med elradiatorer, der reguleres via indbygget termostater samt tilskudsvarme via ventilationsanlægget. Opvarmning kan også udføres gennem et vandbåret system med radiatorer under vinduerne. Alternativt med fjernvarme eller pillefyr.

Fundament

Fundamentet er lagt på trykplader af træ og stive rammer. Alternativt kan der anvendes betonfliser og Leca blokke.

Miljøvurdering og klassificering

Modulernes materiale er kontrolleret gennem “miljødata om byggeproduktet”, der er et miljøstyringssystem, som inkorporerer SS-EN 14001. Klassificeringssystemet er opbygget i overensstemmelse med SS-EN ISO 14001 med henblik på at beskrive løbende forbedringer.

Forespørgsel