GDPR - Data Protection Regulation

Cramo Adapteos fortrolighedspolitik

1. GENERELLE OPLYSNINGER                 

Denne politik fastlægger retningslinjerne for behandling af personoplysninger vedrørende potentielle og eksisterende kunder, forretningspartnere og medarbejdere eller ansøgere hos Cramo Adapteo.

Cramo Adapteo er forpligtet til at behandle personoplysninger omhyggeligt, i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og på en sådan måde, at retten til fortrolighed for den pågældende person respekteres og beskyttes. Denne politik fastlægger retningslinjerne for behandling af personoplysninger og for sikring af, at de registreredes rettigheder overholdes.

Når personoplysninger behandles, beskyttes de registreredes rettigheder. Personoplysninger indsamles og behandles på lovlig og rimelig vis.

Personoplysninger kan kun behandles med det eller de lovlige formål, der blev defineret, før oplysningerne blev indsamlet. Efterfølgende ændringer til formålet er kun muligt i begrænset omfang. Det supplerende eller nye formål skal være i overensstemmelse med det oprindelige. Enhver behandling af personoplysninger er nøje planlagt og altid relateret til et specifikt, legitimt formål, der er relevant for Cramo Adapteos aktiviteter.

Cramo Adapteo betragtes som værende dataansvarlig og afgør derfor, hvorfor og hvordan personoplysningerne behandles.

Den registrerede er den person, hvis personoplysninger behandles.   

2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og nødvendige for det definerede formål, kan indsamles og behandles. Personoplysninger må ikke indsamles på forhånd og gemmes til eventuelle fremtidige formål, medmindre det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Særlige kategorier af personoplysninger må kun behandles, hvis det er tilladt i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og andre gældende regionale love og bestemmelser. I modsat fald er det forbudt at indsamle og/eller behandle særlige kategorier af personoplysninger hos Cramo Adapteo.

En fortegnelse over behandlingsaktiviteter (beskrivelse af persondataregisteret) angiver samtlige persondataregistre, som Cramo Adapteo anvender. Fortegnelserne (beskrivelsen) er tilgængelige for de registrerede.

3. REGISTREREDES RETTIGHEDER

Alle har ret til at modtage oplysninger om de personoplysninger, som Cramo Adapteo indsamler og behandler om dem, og retten til berigtigelse af disse. Alle har ret til at se en kopi af eller få adgang til deres personoplysninger i Cramo Adapteos persondataregistre, medmindre en sådan adgang er begrænset af gældende lovgivning. Anmodninger om adgang til personoplysninger bør sendes til den ansvarlige for det pågældende persondataregister.

Retten til berigtigelse betyder, at enhver kan kræve, at deres personoplysninger rettes eller suppleres, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige. Den registrerede kan også anmode om, at hans/hendes oplysninger slettes, hvis behandlingen af personoplysninger ikke har noget retsgrundlag, eller hvis retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er ophørt.

Ovenstående anmodninger om personoplysninger skal behandles uden unødig forsinkelse.

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Når personoplysningerne opbevares inden for EU/EØS, kræves der ingen specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Cramo Adapteo sørger for, at databehandleren opfylder databeskyttelseskravene og gennemfører de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal til for at sikre tilstrækkelig behandlingssikkerhed.