Midlertidige klasselokaler til 240 elever stod klar på kun 5 dage

Midlertidige klasselokaler til 240 elever stod klar på kun 5 dage

Efter at Brøndby Strand Skole i sommerferien havde været udsat for brand, kontaktede Brøndby Kommune Cramo Adapteo med henblik på at få sat midlertidige lokaler op, så de kunne stå klar til eleverne efter sommerferien. 11. august blev nøglerne overdraget.

Efter branden den 2. juli 2017, skrev Brøndby kommune på deres hjemmeside: ”Når skadernes omfang er endelig opgjort, vil Brøndby Kommune hurtigst muligt sætte gang i arbejdet med at udbedre skaderne. Skolen vil starte som planlagt efter sommerferien.”

Den 18. juli blev Cramo Adapteo kontaktet med henblik på at sætte midlertidige klasselokaler op. Der skulle bruges 8 klasselokaler, som skulle placeres på en græsplæne ved siden af skolen. Den 20/7 blev der sendt tilbud til Brøndby Kommune, som afgav ordre i slutningen af juli.

 Anna Kuzdralinska, projektleder Cramo Adapteo, gik straks i gang med at analysere og projektere og den 7. august om morgenen gik man i gang med opklodsning til pavillonerne, med efterfølgende montage den 8. august og nøglerne blev overdraget den 11/8. Udfordringen var ud over hurtig levering, at mange forskellige håndværkere skulle til samtidig for at kunne have det hele klar til skolestart.

 ”Vi er så glade for at kunne byde eleverne velkomne i de flotte omgivelser i de nye pavilloner – på trods af den uheldige hændelse vi havde med brand i sommerferien. Det er en god og professionel løsning og meget hurtig levering vi har fået fra Cramo Adapteo” udtaler viceskoleleder Rikke Rubek. Og leder af teknisk service Ole Larsen, som fulgte projektet på tætteste hold for Brøndby Kommune fortsætter: ”Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet med Cramo Adapteo og synes det er et rigtig flot resultat på så få dage”.

 Løsningen består af 18 C90 moduler i 2 blokke af hver 9 moduler, der hver indeholder 4 klasselokaler af 60 m2. Udover de 8 klasselokaler til hver 30 elever, indeholder løsningen også toiletter.