Rammeaftale Region Sjælland

Rammeaftale Region Sjælland

Cramo Adapteo har vundet rammeaftalen med Region Sjælland

3. februar 2016

Cramo Adapteo har vundet rammeaftalen med Region Sjælland for midlertidigt byggeri til administrative formål

Kontrakten er underskrevet og alle tekniske afdelinger er informeret om, at Cramo Adapteo er nr. 1, og skal vælges, når der er behov for en pavillon til administrative formål.

Omfang

Region Sjællands behov i de kommende 4 år er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men det forventes at være i størrelsesordenen 5.000 m2 til 10.000 m2.

Rammeaftalens formål, omfang og varighed

Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder i 2 år med udløb den 31. december 2017. Rammeaftalen kan forlænges i 2 år.

Vi har tilbudt: